DVM Informatieveiligheid

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This online module is currently closed

We verwerken veel (bijzondere) persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Het is belangrijk dat deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor de juiste personen en goed beschermd zijn. Een datalek kan directe en grote gevolgen hebben voor de continuïteit van onze zorg, bedrijfsvoering en het vertrouwen dat mensen in ons hebben. 

Wat is de juiste plek om deze gegevens op te slaan? Hoe verstuur je deze gegevens veilig? Waar kan je terecht met vragen over de naleving van de privacy wet- en regelgeving?

 


Vink het juiste antwoord aan.
Er is maar één antwoord goed.

Sleep de antwoorden in de juiste
volgorde door je linker muisknop
ingedrukt te houden.

Vink de juiste antwoorden aan.
Er zijn meerdere antwoorden goed.

Sleep de  antwoorden naar
de juiste plek door je linker
muisknop ingedrukt te houden.

Vink het juiste antwoord aan.
Er is maar één antwoord goed.

Vul het goede antwoord in.

 

Er volgen nu vijf vragen over informatieveiligheid.

Online Module Inhoud