Instaptoets: Digitale Vaardigheid

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
Gesloten (handmatig toevoegen gebruikers, WooCommerce)
Begin
This online module is currently closed

Instaptoets: Digitale Vaardigheid

Niet iedereen is opgegroeid met werken op de PC. Ook is digitale vaardigheid niet voor iedereen de eerste interesse. Intussen weten we uit ervaring dat deze groep mensen veelal erg gebaat zijn bij een goede basis, zodat ze makkelijker digitaal kunnen werken, met minder onzekerheid en minder snel fouten maken ten aanzien van bijvoorbeeld digitale veiligheid.

In deze toets bekijken we waar de deelnemers wel of niet bekend mee zijn betreffende de volgende onderwerpen, gericht op het werken op een PC of laptop:

  • Digitale Vaardigheid
  • Windows
  • Office
  • Werken in de Cloud
  • Werken in Microsoft Teams

Vul de antwoorden eerlijk in, probeer niet te gokken of antwoorden op te zoeken, maar kruis aan “weet ik niet” als je het antwoord op de vraag niet weet!